Наголошені і ненаголошені голосні гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Наголошені і ненаголошені голосні" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 37-38


 1. Запиши слова с..ло, в..шневий. Які труднощі у тебе виникли?


Село́ (бо се́ла), вишне́вий (бо ви́шня)
Щоб дізнатися, яку букву – е чи и – писати в ненаголошеному складі, треба змінити або дібрати споріднене слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.


 2. Запиши слова парами. Чому перше слово допомагає зрозуміти, яку букву – е чи и – потрібно писати?
Вишня – в..шневий, теплий – т..пло, клен – кл..новий, гречка – гр..чаний, мед – м..довий, взимку – з..мовий.


Ви́шня – вишне́вий, те́плий – тепло́, клен – клено́вий, гре́чка – греча́ний, мед – медо́вий, взи́мку – зимо́вий.


 3. Добери слова для перевірки. Запиши за зразком: записка – писати. Постав наголос.
... – ч..тати, ... – зв..чайний, ... – ж..ве, ... – ш..потіти, – п..ро, ... – в..сна.
Довідка. Читанка, пера, жити, шепіт, весни, звичка.


Чи́танка – чита́ти, зви́чка – звича́йний, жи́ти – живе́, ше́піт – шепоті́ти, пе́ра – перо́, ве́сни – весна́.


 4. Прочитай. Запиши слова за зразком: спочатку з наголошеними е/и, а потім – із ненаголошеними.
Зразок. Вглиб – глибокий, глибина.


Вглиб – глибо́кий, глибина́,
вшир – широ́кий, ширина́,
взи́мку – зима́, зимо́вий,
пе́кар – пека́рня,
дим – дима́р,
пле́чі – плече́,
ве́рби – верба́,
кит – кити́,
сич – сичі́,
стриж – стрижі́,
чиж – чижі́,
кри́ла – крило́,
ве́сла – весло́,
це́гла – цегляни́й,
се́ла – село́, з
е́млі – земляни́й,
озе́рце – о́зеро,
лист – листо́к.


 5. Запиши слова, уставляючи букви е чи и.
Гл..бока криниця, ш..рокий коридор, в..сокий диван, с..ніє оз..ро, ц..тляний паркан, сині к..ти, далеке с..ло, з..мляна гора, гороб'яче кр..ло, з..мовий одяг.
• Склади два речення зі сполученнями слів на вибір.
Довідка. Вглиб, широко, увись, синь, озера, цегла, кит, села, землі, крила, зими.


Глибока криниця, широкий коридор, високий диван, синіє озеро, цегляний паркан, сині кити, далеке село, земляна гора, гороб'яче крило, зимовий одяг.
• Посередині кімнати стояв високий диван. За селом синіє озеро.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020