Слово і словосполучення гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020 | сторінка 78-79


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Слово і словосполучення" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 78-79


 1. Зістав слово і словосполучення. Чим вони відрізняються? А чим схожі?


Слова у словосполученні пов’язані між собою за змістом і граматично. У словосполученні ти можеш визначити головне слово і залежне.


 2. Випиши словосполучення за зразком. Познач головне слово. Напиши питання.
Зразок. Морський їжак˟ (який?), ... .
Морський їжак, їжак, велика медуза, медуза, електричний скат, скат, зубаста щука, щука, скляний акваріум.


Їжак˟ (який?) морський, медуза˟ (яка?) велика, скат˟ (який?) електричний, щука˟ (яка?) зубаста, акваріум˟ (який?) скляний.


 3. Утвори словосполучення з поданих слів, уживаючи прийменники. Визнач головне і залежне слова.
Плив (по, через) озеро, пірнав (у, біля) річка, пливли (в, під, за) човен, тримається (на, під, без) вода.


Плив˟ (як?) через озеро, пірнав˟ (куди?) у річку, пливли˟ (де?) в човні, тримається˟ (де?) на воді.


 4. Прочитай. Хто з учнів правильно склав словосполучення? Чому?


Словосполучення:
Проплив˟ (де?) біля човна.
Синій кит˟ (який?).
У словосполученні можна визначити головне слово і залежне.


 5. Розглянь таблицю. Розкажи, що не є словосполученням.
• Запиши приклади словосполучень і не словосполучень з улюбленої книжки.


Не є словосполученнями
Слово і словосполучення гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020 | сторінка 78-79


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020