Словосполучення і речення гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020 | сторінка 79-80


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Словосполучення і речення" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 79-80


 1. Назви слова, словосполучення, речення. Чим відрізняються словосполучення і речення? Чим вони схожі? Побудуй діаграму Венна.
черепаха
Черепаха.
Морська черепаха.
У морі плавала черепаха.


Речення може складатися з одного слова, а словосполучення щонайменше з двох слів. Речення має граматичну основу, а словосполучення – головне і залежне слова. З речень можна скласти текст. Зі словосполучень можна скласти речення.
Слова: черепаха.
Словосполучення: морська черепаха.
Речення: Черепаха. У морі плавала черепаха.


 2. Прочитай. Визнач головні слова. Вони не є словосполученнями. Спиши речення. Випиши з речення словосполучення за зразком.
Черепаха (яка?) морська. Плавала (де?) в океані.
Біла чайка опустилася на воду. З води вистрибнула срібляста рибка. Морська чайка схопила рибину дзьобом.


Біла чайка опустилася на воду.
Чайка (яка?) біла; опустилася (куди?) на воду.
З води вистрибнула срібляста рибка.
Рибка (яка?) срібляста; вистрибнула (звідки?) з води.
Морська чайка схопила рибину дзьобом.
Чайка (яка?) морська; схопила (кого?) рибину; схопила (чим?) дзьобом.


 3. Факти і думки. Досліджуємо медіа. Перевіряємо інформацію.
• Випиши з тексту п'ять словосполучень. Постав питання від головного до залежного слова.
• Створи плакат на захист морських черепах.


• Черепаха (яка?) зелена, живе (де?) у морях та океанах, виповзає (куди?) на берег, живляться (ким?) медузами, полювали (на кого?) на черепаху.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020