Речення гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020 | сторінка 83-84


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Речення" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 83-84


 1. Прочитай. Знайди речення. Чим речення відрізняється від слова і словосполучення?


Весна. У небі сяє сонце.
Речення – це одне слово або декілька слів, пов’язаних за змістом і граматично. Речення виражає закінчену думку. Слова в реченні пов’язуються граматично: за допомогою закінчень, прийменників, сполучників.


 2. Порівняй речення. Скільки слів у кожному реченні? Як вони пишуться? Назви тему речення і з якою метою воно складене. З якою метою створене кожне речення? Яке з речень потрібно вимовити з більшою силою голосу?
Ранок. Сходить сонце. Віє теплий вітерець. У небі пливуть білі хмаринки? Дощу не буде. Йдіть до лісу! Милуйтеся першими квітами!
• Чи можна ці речення об'єднати в текст? Чому? Спиши речення. Продовж текст.
• Знайди головні слова у другому і третьому реченнях.


Ранок. Сходить сонце. Віє теплий вітерець. У небі пливуть білі хмаринки? Дощу не буде. Йдіть до лісу! Милуйтеся першими квітами!


 3. Поезія. Автор. Тема і головна думка. Опис природи. Настрій. Учимо напам'ять. Художні засоби.
Встала весна
Встала весна,
чорну землю
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила:
І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї Землю,
убрану весною,
Вранці зустрічають.
Тарас Шевченко
• Допиши речення.
Настала ... . Чорна земля прокинулась від ... . Весна уквітчала землю ... , укрила ... . У полі співає жайворонок. Уранці у гаю тьохкає сіренький ....
• Установи зв'язок між словами в другому, четвертому і п'ятому реченнях.
• Порівняй текст і поетичний уривок. Що в них спільне? Що відмінне?


Настала весна. Чорна земля прокинулась від сну. Весна уквітчала землю рястом, укрила барвінком. У полі співає жайворонок. Уранці у гаю тьохкає сіренький соловейко.
• Чорна земля прокинулась від сну.
Земля (що зробила?)прокинулась; земля (яка?) чорна; прокинулась (від чого?) від сну.
У полі співає жайворонок.
Жайворонок (що робить?) співає; співає (де?) у полі.
Уранці у гаю тьохкає сіренький соловейко.
Соловейко (що робить?) тьохкає; соловейко (який?) сіренький; тьохкає (де?) у гаю; тьохкає (коли?) уранці.


 4. Прочитай виразно. Чи вдалося це тобі? Чому?
насталавеснанадеревахнабубнявілибрунькирозцвілипершоквітипрокинулисяметеликизвиріюповертаються птахигарнонавесні
• Визнач межі речень. Чому при читанні наприкінці речення голос знижується? Чому між реченнями роблять павзи? Як на письмі позначається початок і кінець речень? Запиши текст.
Редагуємо.
У небі співають журавлі. У гаю співає соловей. У лісі співає зозуля. На подвір'ї співають горобці.


Настала весна. На деревах набубнявіли бруньки. Розцвіли першоквіти. Прокинулися метелики. З вирію повертаються птахи. Гарно навесні.
• Редагуємо.
У небі співають журавлі. – У небі курличуть журавлі. У гаю співає соловей. – У гаю тьохкає соловей. У лісі співає зозуля. – У лісі кує зозуля. На подвір’ї співають горобці. – На подвір’ї цвірінькають горобці.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020