Суфікс. Утворення нових слів гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Суфікс. Утворення нових слів" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 90-91


 1. Запиши, уставляючи назви професій. Познач суфікси. Склади речення з однією парою слів на вибір.
У театрі грає ... і .... На кухні куховарить ... і ... . За пасікою доглядає ... і .... У лікарні лікує ... і .... У саду працює ... і ... .
Довідка. Актор, акторка, садівник, садівниця, лікар, лікарка, бджоляр, бджолярка, кухар, кухарка.


У театрі грає актор і акторка. На кухні куховарить кухар і кухарка. За пасікою доглядає бджоляр і бджолярка. У лікарні лікує лікар і лікарка. У саду працює садівник і садівниця.
Лікар – це дуже хороша й потрібна людству професія. Лікарка попросила пацієнтів зачекати в коридорі.


 2. Перебудуй словосполучення за зразком. Познач суфікси.
Зразок. Турбота батька – батьківська турбота.
Зошит учня, пісня студентів, вітер з моря, рослина для лікування, меч лицаря, спуск з гори, кабінет директора.
Довідка. Лікарська, учнівський, студентська, морський, лицарський, гірський, директорський.


Зошит учня – учнівський зошит, пісня студентів – студентська пісня, вітер з моря – морський вітер, рослина для лікування – лікарська рослина, меч лицаря – лицарський меч, спуск з гори – гірський спуск, кабінет директора – директорський кабінет.


 3. Запиши, що може бути на кухні. Познач суфікси. Поясни, як утворилися нові слова. Склади речення з однією парою слів на вибір.
Зразок. Сіль – сільниця.
Цукор, салат, гірчиця, серветка, хліб, суп.
• Уяви, що ти можеш створити для предметів коробки для зберігання. Як вони будуть називатися? Можливо, комп'ютерниця чи гумковиця. Придумайте і запишіть у групі незвичайні слова із суфіксом -иц-.


Цукор – цукорниця, салат – салатниця, гірчиця – гірчичниця, серветка – серветниця, хліб – хлібниця, суп – супниця.
Треба насипати цукор у цукорницю.
• Гумковиця, зошитівниця, книжниця, ручниця.


 4. Накресли схеми слів. Добери до кожної схеми по три приклади.
Зірка, зоря, прибережний, хмарка, цукорниця, заморозки, зоряний, приморозки, мороз, дорожній, дорога, пришкільний.


Суфікс. Утворення нових слів гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020


 5. Розбери слова за будовою в парі: читанка, зимонька, безшумний.


Читанк[а], корінь -чит- (читати, читання), суфікс -к-.
зимоньк[а], корінь -зим- (зимувати, зима), суфікс -оньк-.
безшумн[ий], корінь -шум- (шуміти, шум), префікс без-, суфікс -н-.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020