Звуки і букви. Усна народна творчість гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Звуки і букви. Усна народна творчість" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 34-35


 3. Запиши слова у три стовпчики за зразком.
Щавель, джміль, дзьоб, їдальня, ягідка, радіє, людина, борщ, юшка, медаль, бджола.


Звуки і букви. Усна народна творчість гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020
Щавель [– – ● | – ●́ = ], [ш ч а в е л'];
джміль [– –– ● =], [дж м´ і л'];
дзьоб [= ● –], [дз' о б];
їдальня [= ● | – ●́ = | = ●], [й і д а л' н' а];
ягідка [= ●́ | –– ● – | – ●], [й а г´ і д к а];
радіє [– ● | –– ●́ | = ●], [р а д´ і й е];
людина [= ● |– ●́ | – ●], [л' у д и н а];
борщ [– ● – – –], [б о р ш ч];
юшка [= ●́ | – – ●], [й у ш к а];
медаль [– ● | – ●́ =], [м е д а л'];
бджола [– – ● | – ●́], [б дж о л а].


 4. Запиши слова за абеткою. Назви ті, що починаються на голосний звук.
Пиріжки, борщ, галушки, окріп, огірок, куліш, узвар, юшка, яблучний, варення, індик, їсти.
• Склади речення з трьома словами на вибір.


Борщ, варення, галушки, індик, їсти, куліш, огірок, окріп, пиріжки, узвар, юшка, яблучний.
Слова, що починаються на голосний звук: окріп, огірок, узвар, індик
• Мама спекла смачні пиріжки. Бабуся заготовила сливове варення. По двору
ходив індик.


 5. Порівняй загадку, скоромовку та лічилку. Використай схему.
Загадка
Химерний, маленький,
Бокастий, товстенький.
Чимось смачним напхався,
В окропі купався,
У дірку впав – і пропав.
Скоромовка
Вередували вереднички,
Що не зварили вареничків.
Не вередуйте, вередничёньки,
Ось поваряться вареничёньки.
Лічилка
Федір, Сидір і Калёник
Збудували тут курёник.
У куренику сидять,
По варенику їдять.
В нас вареників немає,
Хто жмуритись починає?
• Вивчи напам'ять загадку, скоромовку чи лічилку на вибір. Запиши з пам'яті.
• Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.


Химерний, маленький,
Бокастий, товстенький.
Чимось смачним напхався,
В окропі купався,
У дірку впав – і пропав.
Мале́нький – ма-лень-кий, [м а л е н' к и й]
[– ● | – ●́ = | – ● =] – звуків 8, букв 9
Варе́ничків – ва-ре-ни-чків, [в а р е н и ч к´ і в]
[– ● | – ●́ | – ● | – –– ● –] – звуків 10, букв 10
Їдя́ть – ї-дять, [й і д' а т']
[= ● | = ●́ =] – звуків 5, букв 5
Почина́є – по-чи-на-є, [п о ч и н а й е]
[– ● | – ● | – ●́ | = ●] – звуків 8, букв 7


 6. Поясни прислів'я та приказки. Спиши, розкриваючи дужки.
1. Вареники ті самі, та інша (кошик, макітра, каструля).
2. Вже й дрова і вода, коли б сир і мука, то би вареників (насмажила, напекла, наварила, насолила)!
3. Сметаною вареників (не підсолодиш, не зіпсуєш, не заллєш).
4. Сякі-такі вареники, а все ж кращі від (тістечок, галушок).


Вареники ті самі, та інша макітра.
Вже й дрова і вода, коли б сир і мука, то би вареників наварила!
Сметаною вареників не зіпсуєш.
Сякі-такі вареники, а все ж кращі від галушок.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020