Правильно записую слова з ненаголошеними звуками [е], [и] гдз 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020 | сторінка 16-17


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Правильно записую слова з ненаголошеними звуками [е], [и]" з української мови авторів Пономарьова Гайова на сторінках 16-17


 3. Прочитай і запиши пораду Читалочки. Постав наголос у словах. Підкресли ненаголошені [е], [и].
Будеш книжки читати – будеш багато знати.


Бу́деш книжки́ чита́ти – бу́деш бага́то зна́ти.


 5. Запиши пари слів з попереднього завдання, встав пропущені букви. Підкресли перевірні слова.


Стежка – стежки
стебла – стебло
листя – листок
гриб – гриби.


 6. Допоможи Ґаджикові вставити в слова пропущені букви є або и. Добери перевірні слова. Запиши їх за зразком.
Зразок: ребро – рёбра.
в..рба –   ст..пи –
м..жа –    с..ни –
ч..сло –   б..нти –
пл..та –   л..сти –


Верба – ве́рби степи – сте́п
межа – ме́жі     сини – си́н
число – чи́сла  бинти – би́нт
плита – пли́ти  листи – лист


 7. Прочитай прислів'я. Поясни, як їх розумієш. Спиши речення. Встав пропущені букви, добираючи перевірні слова.
1. Ж..ття без книжок, як в..сна без квітів.
2. Золото добувають із з..млі, а знання – із кн..жок.


1. Життя (жити) без книжок (кни́жка), як весна (весни) без квітів.
2. Золото добувають із землі (зе́млі), а знання – із книжок (книжка).


 10. Разом з однокласниками/однокласницями з'ясуйте, чим бібліотека відрізняється від книгарні. Напиши про це текст (3-4 речення).


Бібліотека – це приміщення, де зберігаються книги. Книгарня – це крамниця, у якій продають книги. У бібліотеці можна взяти почитати книгу на певний час і обов’язково її повернути. А у книгарні можна купити книжку.


 11. Спиши слова. Встав пропущені букви є або и, добираючи перевірні слова.
З..ма, в..сло, кр..ло, з..рно, м..чі, щ..ти.


Зима – зими; весло, – весла; крило – крила; зерно – зерна; мечі – меч; щити – щит.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020