p9 ex3 гдз 8 клас англійська мова Карпюк


Сторінка 9 вправа 3:


Завдання:

Перегляньте правила граматики англійської мови, які ви вивчили на уроках англійської мови минулого року. Перевірте свої знання, виконавши після вікторини з граматики.Відповідь:


1. Which of the present tenses do English speakers usually use when they describe an activity which is in the progress at the moment? - b) Present Continuous
2. Which of the present tenses is used to describe a regularly repeated action? - a) Present Simple
3. Which of the present tenses describes an action that happened at an indefinite time before the present? - c) Present Perfect
4. Which of the present tenses is used to describe something that is generally true? - a) Present Simple
5. Which of the tenses should be used to describe thoughts and states with the focus on them and not on the activities? - a) Present Simple
6. Which of the tenses is usually used with such adverbs as «so far», «up to now», «already», «yet», «just»? - c) Present PerfectПереклад:


1. Який із сучасних моментів зазвичай використовують носії англійської мови, коли вони описують діяльність, яка зараз триває? - b) Present Continuous
2. Який із цих часів використовується для опису регулярно повторюваної дії? - a) Present Simple
3. У якому з нинішніх часових описів описується дія. що сталася за невизначений час до сьогодення? - c) Present Perfect
4. Який із сучасних моментів використовується для опису чогось загального? - a) Present Simple
5. Які з часових моментів слід використовувати для опису думок і станів з акцентом на них. а не на діяльності? - a) Present Simple
6. Який із часів зазвичай вживається з такими прислівниками, як «поки що», «досі», «уже», «поки», «тільки»? - c) Present Perfect

реклама