Відео курс математики для 6 класу з прикладами

Шановні діти та батьки! Ми підготували для вас відео курс з математики для 6 класу, яким ви можете користуватися безкоштовно, він знаходиться у вільному доступу на нашому каналі в Ютубі, а на цій сторінці ми зібрали всі відео уроки з математики, розташували їх згідно з послідовністю тем, що вивчаються в 6 класі. Ми впевнені, що наша праця допоможе не лише учням 6 класу, а й більш дорослим школярам добре засвоїти знання. Особливо що ця сторінка стала доступна для широкого кола користувачів саме в період карантину, коли учні не мають можливості прямого спілкування зі своїм вчителем.
Будь ласка, свої враження залишайте в коментарях та підписуйтесь на нас в Ютубі та Інстаграмі.

 

Розділ 1 Подільність натуральних чисел


Найменше спільне кратне
Найбільший спільний дільник
Розкладання чисел на множники
Секретні ознаки подільності
Ознаки подільності на 9, 3
Ознаки подільності на 2, 10, 5
Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

 

Розділ 2 Звичайні дроби та дії з ними


Основна властивість дробу
Скорочення дробу
Зведення дробів до спільного знаменника
Зведення дробів до найменшого спільного знаменника
Додавання дробів з різними знаменниками
Віднімання дробів з різними знаменниками
Множення дробів
Перетворення звичайного дробу в десятковий
Ділення дробів

 

Розділ 3 Відношення і пропорції


Відсоткові розрахунки
Круговий сектор
Довжина кола. Площа круга
Масштаб
Коефіцієнт пропорції
Об´єм прямокутного паралелепіпеда і куба
Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда
Площа прямокутника і квадрата
Степінь числа
Пряма та обернена пропорційності
Правила знаходження невідового члена пропорції

 

Розділ 4 Раціональні числа та дії з ними


Винесення спільного множника за дужки
Розкриття дужок
Ділення двох від'ємних чисел
Ділення чисел з різними знаками
Множення двох від'ємних чисел
Множення чисел з різними знаками
Віднімання раціональних чисел
Додавання чисел з однаковими знаками
Додавання чисел з різними знаками
Додавання раціональних чисел на числовій прямій
Порівняння раціональних чисел
Цілі та раціональні числа
Модуль числа
Координатна пряма
Додатні і від'ємні числа

 

Розділ 5 Вирази і рівняння


Координатна площина
Перша властивість рівнянь
Друга властивість рівнянь
Третя властивість рівнянь