5 клас зошит з математики

Самостійна робота №1

1. 570503 = ...
A. 500 000 + 70 000 + 5000 + 3.
Б. 500 000 + 70 00 + 500 + 3.
В. 500 000 + 70000 + 500 + 3.
Г. 500 000 + 70 000 + 5000 + 30.

Відповідь: В.

 

2. Скільки чисел натурального рялу міститься між числами 809 і 824?
A. 14
Б. 15
B. 16.
Г. 17.

Відповідь: А.

 

3. Точку К позначено на відрізку MN, довжина якого 20 см. Відрійок МК у 3 ризи відрізок KN. Знайдіть довжину відрізки МК.
A. 2 см.
Б. 4 см.
B. 5 см.
Г. 15 см.

Відповідь:

5k sr 1v1 3

 

 

MK = KN • 3
MN = MK
KN = 20 см
KN • 3 + KN = 20
KN • (3 + 1) = 20
KN = 20 : 4 = 5
MK = 3 • 5 = 15.
Відповідь: Г.

 

4. Hа прямій дано три точки А, В і C. AC = 26 см. СВ = 12см. Знайдіть довжину відрізка АВ. Розгляньте два випадки.

Відповідь:

5k sr 1v1 4

 

 

1) АВ = АС - СВ
АВ = 26 - 12 = 14 см
2) АВ = АС + СВ
АВ = 26 + 12 = 38 см.
Відповідь: 1) АВ = 14 см; 2) АВ = 38 см.