Математика робочий зошит 5 клас

Самостійна робота №10

 

1. Бічною гранню п'ятикутної піраміди є...
A. п'ятикутник.
Б. чотирикутник.
B. трикутник.
Г. площина.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть об'єм куба, якщо периметр його грані дорівнює 4 см.
A. 1 см3.
Б. 16 см3.
B. 12 см3.
Г. 64 см3.

P = 4 • a; a = 1
V = 1 • 1 • 1 = 1 см3.

Відповідь: А.


3. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 16 см, довжина - на 4 см більша за висоту, а ширина - у 4 рази менша від довжини.
A. 41 см3.
Б. 576 см3.
B. 32000 см3.
Г. 1600 см3.

V = a • b • c;
a = 16, b = 16 + 4 = 20, c = 20 : 4 = 5
V = 16 • 20 • 5 = 16 • 100 = 1600 см3.

Відповідь: Г.


4. Знайдіть суму площ граней прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 8 см, а ширина - на 2 см більша за висоту і в 5 разів менша від довжини.

5k sr 10v1 4

 

 

 

 

S1 = a • b,
S2 = a • c,
S3 = b • c

a = 5 • 10 = 50 см, b = 8 см, c = 8 + 2 = 10 см
S1 = 50 • 8 = 400,
S2 = 50 • 10 = 500,
S3 = 8 • 10 = 800

S = 2 • 400 + 2 • 500 + 2 • 80 = 800 + 1000 + 160 = 1800 + 160 = 1960 см2.

Відповідь: 1960 см2.


реклама