Математика 5 клас зошит

Самостійна робота №2

 

1.Знайдіть відстань між точками С і D (мал. 1).

5k sr 2v1 1

 

 

 

A. 10.
Б. 5
B. 7.
Г. 9.

Відповідь: Б.

 

2. Якщо 10*0 > 1080, то найбільша цифри замість * - це ...
А. 6
Б. 7.
В. 8.
Г. 9.

Відповідь: Г.

 

3. Оберіть правильну нерівність.
A. 24 с > 48 ха.
Б. 1800 г > 100 кг.
B. 120 хв.< 3 год.
Г. 20 см > 2 м.


120 хв. = 2 год.
2 год < 3 год.

Відповідь: В.

 

4. Складіть числовий вираз для розв'язування задачі ти знайдіть його значення.
Частку найбільшого двоцифрового числа і числа 9 спочатку збільшили на 4, в потім у 3 рази. Від отриманого результату відняли 25. Яке число отримали?

Відповідь:
1) 99 : 9 = 11
2) 11 + 4 = 15
3) 15 • 3 = 45
4) 45 - 25 = 20.