Математика 5 клас Тарасенкова решебник зошит гдз

Самостійна робота №7

 

1. Знайдіть корінь рівняння: 5х - 3х + 4 = 22.
A. 13.
Б. 12.
B. 10.
Г. 9.

5х - 3х + 4 = 22
2х = 22 - 4
2х = 18
х = 18 : 2 = 9

Відповідь: Г.2. Розв'яжіть рівняння: (у - 12) : 8 = 16.
A. 116.
Б. 140.
B. 14.
Г. 10.

(у - 12) : 8 = 16
у - 12 = 8 • 16
у - 12 = 128
у = 128 - 12 = 116

Відповідь: А.

 

3. Знайдіть значення виразу: 195 - (11 + 435 : 15) • 4
A. 220.
Б. 35.
B. 45.
Г. 55.

195 - (11 + 29) • 4
195 - 40 • 4
195 - 160 = 35

Відповідь: Б.

 

4. Деяке число збільшили у 12 разів і отримане число зменшили на 230. У результаті отри мали 2230. Порівняйте невідоме число і число 230.

(х • 12) : 230 = 2230
12х = 2230 + 230
12х = 2460
х = 2460 : 12 = 25
25 < 230

Відповідь: 25 < 230.


реклама