Давидюк домашняя по русскому 6 класс решебник

Упражнение 236

 

Условие:

I. Прочитайте отрывок из книги Ивана Выхованца «Тайна слова». Определите его тему.
Походження назви Kиїв цікавило давньоруських літописців, високоосвічених людей свого часу. У Киеєві жив і творив славнозвісний літописець Нестор, який з 1073 року став ченцем Києво-Печерського монастиря. Уявімо coбi, як він у глибокій задумі годинами стояв над Дніпровими схилами, a потім повертався у тісну келію Києво-Печерського монастиря i писав безсмертні рядки «Повість временних літ». Повість містить оповідь про заснування Києва, яка є найдавнішою писемною згадкою східних слов'ян про місто. На час створення «Повісті временних літ» (початок XII століття) виникнення мiста i походження його назви стали сивою давниною. За легендою, три брати Кий, Щек i Хорив та їх сестра Либідь були засновниками Києва. Брати стояли на чолі східнослов'янського племені полян. Micтo Київ назвали на честь старшого брата Кия. Багато мовознавців стверджують, що Нестерову думку про походження назви Київ можна визнати ймовірною. У такому paзi Київ - це колишній присвійний прикметник, утворений за допомогою суфікса -їв (-евь) від особового iмені Кий. А власна назва Кий походить від слов'янської загальної назви кий - «палиця, дрючок; молот.
II. Выпишите из текста словосочетания «прил. + сущ.» на украинском языке. Переведите их на русский язык.
III. Перескажите текст на русском языке.

 

Ответ:

II. Давньоруських лдтописщв - древнерусских летописцев, високоосвічених людей - высокообразованных людей, славнозвісний лггописець - прославленный летописец, Киево-Печерського монастиря - Киево-Печерского монастыря, у глибокій задумі - в глубокой задумчивости, дніпровими схилами - днепровскими склонами, тісну келію - тесную келью, безсмертні рядки - бессмертные строки, найдавнішою писемною згадкою - древнейшим письменным упоминанием, східних слов'ян - восточных славян, сивою давниною - седой стариной, східнослов'янського племен - восточнославянского племени, старшого брата - старшего брата, Несторова думка - Нестерова мысль (Несторово мнение), колишній присвішний прикметник - бывшее притяжательное прилагательное, особового iмені - личного имени, власна назва - имя собственное, слов'янської загальної назви - славянского имени нарицательного.