Русский язык 6 класс решебник гдз

Упражнение 241

 

Условие:

I. Прочитайте текст из книги Ивана Выхованца «Тайна слова». Определите тему и основную мысль отрывка.
Усі діяння наші, думи i сподівання закріплюються у слові. Слово - наше найзіркіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступне було (або й залишиться таким!) безпосередньому сприйманню. У цьому дивовижному дзеркалі воображаються вci «айсберги» світу. У слові постають перед нашим зором сторінки давньої iсторії i здобутки майбутнього! Промовляють до нас високі cнігові вершини гip, водоспади Америки и Африки, льодові пустелі Арктики, глибінь космосу. Стають зримими найдрібніши (непідвладні найсучаснішим приладам!) частники всесвіту.
За допомогою слова ми проникаемо в думи i почуття, які хвилювали людей за тисячоліття до нас. Також можемо звернутися до далеких нащадків i передати їм у слові найсокровеніше. Слово - найвірніший посланець з минулого в сьогодення i з сьогодення у прийдешне. Завдяки його могутності не замулюється людський досвід. Це схованка мудрости i невмирущості народу.
II. Письменно переведите на русский язык имена прилагательные, которые встречаются в тексте. Определите их роль в тексте. Сравните формы превосходной степени имен прилагательных в украинском и русском языках.
III. На украи иском языке книга И. Р. Выхованца называется «ТаУна слова». Согласны ли вы с переводом названия, предложенным в учебнике? Как бы вы перевели на русский язык это название?
IV. Записанные прилагательные разберите по составу.
V. Устно перескажите текст на русском языке.

 

Ответ:

6L241v1

Наблюдаем, анализируем, делаем выводы
II. Три (сколько? количество), третья (которая? порядок).