Математика 5 клас зошит

Контрольна робота №2

 

1. Обчисліть периметр прямокутника зі сторонами 17 см і 9 см.
A. 26 см.
Б. 32 см.
B. 42 см.
Г. 52 см.

Р = 2 • 17 + 2 • 9 = 34 + 18 = 52 см.

Відповідь: Г.

 

2. Обчисліть:
  125 070
2 999  
A. 122 071.
Б. 122 061.
B. 123 929.
Г. 123 181.

5k kr 2v1 2

 

 

 

 

Відповідь: А.


3. Обчисліть: 56 034 + 2748 + 66 + 1252.
A. 60 000.
Б. 60 080.
B. 59 990.
Г. 60 100.

56034 + 66 + 1252 + 2748 = 56100 + 4000 = 60100.

Відповідь: Г.


4. У трикутнику ABC кут С дорівнює 80°. Кут В менший, від кута С на 57°. Знайдіть кут А. Визначте вид трикутника.

5k kr 2v1 4

 

 

 

 

∟B = 80° - 57° = 23°
∟A = 180° - 80° - 23° = 100° - 23° = 77°.

Відповідь: 77°.


5. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, якщо його бічна сторона дорівнює 9 см, що на 60 мм менше від основи.

Р = 9 + 9 + (9 + 6) = 18 + 15 = 33 см.

Відповідь: 33 см.


5*. Периметр квадрата дорівнює 20 см, а периметр рівностороннього семикутника - 49 см. Знайдіть периметр рівностороннього шестикутника, якщо його сторона дорівнює різниці подвоєної сторони квадрата і сторони семикутника.

Ркв.= 20; сторона = 20 : 4 = 5 см
49 : 7 = 7 см
Р = 6 • (5 • 2 - 7) = 6 • (10 - 7) = 6 • 3 = 18 см.

Відповідь: 18 см.