Математика робочий зошит 6 клас

Контрольна робота №10

 

1. Яка з наведених точок лежить на осі ординат?
А. Р(5;2).
Б. D(0;-6).
В. А(5;0).
Г. С(-3; 7).

Відповідь: Б.

 

2. Яка з наведених точок лежить на осі абсцис й віддалена від початку в на 7 одиниць?
А. A(7;7).
Б. В(0;-7).
В. С(0;7).
Г. D(-7;0).

Відповідь: Г.

 

3. Яка з наведених точок лежить у II координатній чверті?
А. А(-3;4).
Б. В(3;4).
В. С(-3;-4).
Г. D(3;-4).

Відповідь: А.

 

На малюнку 7 зображено графік залежності сторони а прямокутника з периметром 14 см від його сторони b. За малюнком 7 розв'яжіть задачі 4-5.

6k kr 10v1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чому дорівнює довжина сторони а прямокутника, якщо його сторона b дорівнює 2,5 см?
A. 3 см.
Б. 2,5 см.
B. 4 см.
Г. 4,5 см.

Відповідь: Г.

 

5. Заповніть таблицю.

6k kr 10v1 5

 

 

 

На скільки зменшиться сторона а прямокутника, якщо його сторону b збільшити на 1,5 см?

b = 1,5 + 1,5 = 3
a = 5,5 - 1,5 = 4.
На 1,5 см.

Відповідь: на 1,5 см.

 

6. Дано вершини А(-4;5) і В(-4;2) квадрата АВСD. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

Очевидно, що сторона квадрата 3 од., отже С(-1,2), Д(-1;5).

6k kr 10v1 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 4 • 3 = 12 од.
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: С(-1,2), Д(-1;5); Р = 12 од; S = 9 кв.од.

 

6*. Дано вершину А(3;2) квадрата ABCD. Абсциса точки В дорівнює абсцисі точки А, а її ордината - у 3 рази більша. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

В(3;2•3) = (3;6); А(3,2);
ВА = (3-3;6-2) = 4 од.

6k kr 10v1 7

 

 

 

 

 

 

 

 


С(7;6); Д(7;2).
Р = 4 • 4 = 16 од.
S = 4 • 4 = 16 кв.од.

Відповідь: С(7;6); Д(7;2); Р = 16 од; S = 16 кв.од.