Математика робочий зошит 6 клас

Контрольна робота №10

 

1. Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?
А. Р(5;2).
Б. D(0;-6).
В. А(5;0).
Г. С(-3;7).

Відповідь: В.

 

2. Яка із наведених точок лежить на осі ординат і віддалена від початку відліку на 8 одиниць?
А. А(8; -8).
Б. В(0; -8).
В. С(8; 8).
Г. D(-8; 0).

Відповідь: Б.

 

3. Яка з наведених точок лежить у III координатній чверті?
А. А(-3;4).
Б. В(3;4).
В. С(-3;-4).
Г. D(3;-4).

Відповідь: В.

 

На малюнку 8 зображено графік залежності сторони а прямокутника з периметром 12 см від його сторони b.
За малюнком 8 розв'яжіть задачі 4-6.

6k kr 10v2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чому дорівнює довжина сторони а прямокутника, якщо його сторона Ь дорівнює 3,5 см?
A. 3 см.
Б. 2,5 см.
B. 3,5 см.
Г. 4 см.

Відповідь: Б.

 

5. Заповніть таблицю.

6k kr 10v2 5

 

 

 

На скільки зменшиться сторона а прямокутника, якщо його сторону b збільшити на 2,5 см?

На 2,5 см.

Відповідь: 2,5 см.

 

6. Дано вершини А(2;-5) і В(-1;-5) квадрата АВСD. Знайдіть координати інших веншин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

АВ = (-1-2;-5+(-5)) = (-3;0) - сторона квадрата 3 од.
С(-1;2); Д(2;-2).

6k kr 10v2 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 3 • 4 = 12 од;
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: С(-1;2); Д(2;-2); Р = 12 од; S = 9 кв.од.

 

6*. Дано вершину А(-4;6) квадрата ABCD. Абсциса точки В дорівнює абсцисі точки A, а її ордината - у 2 рази менша. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

В(-4;3). Сторона квадрата 6 - 3 = 3
С(-1;3); D(-1;6);

6k kr 10v2 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 4 • 3 = 12 од;
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: В(-4;3); С(-1;3); D(-1;6); Р = 12 од; S = 9 кв.од.