Математика 6 клас зошит

Контрольна робота №2

 

1. Найменшим спільним знаменником дробів 5/16 і 5/24 є число:
A. 8.
Б. 144.
B. 48.
Г. 120.

16 = 24, 24 = 23 • 3.
НСК (16;24) = 2 • 2 • 2 • 2 • 3 = 48.

Відповідь: В.

 

2. 1/5 - 1/15 = ...
А. 4/15.
Б. 2/15.
В. 2/5.
Г. 1/10.

1/5 - 1/15 = (3-1)/15 = 2/15.

Відповідь: Б.

 

3. 2/15 + 2/35 = ...
А. 4/105.
Б. 2/21.
В. 1/5.
Г. 4/21.

2/15 + 2/35 = (7•2+3•2)/105 = 20/105 = 4/21.

Відповідь: Г.

 

4. Яке із чисел менше від значені виразу 5/7 - 5/21?
А. 3/7.
Б. 1.
В. 1 1/7.
Г. 4/7.

5/7 - 5/21 = (15-5)/21 = 10/21.

Відповідь: А.

 

5. Навесні вода у Дніпрі піднялася на 1 2/3 м, а потім ще на 2 1/6 м. На скільки метрів збільшився рівень води у Дніпрі?

1 2/3 + 2/16 = 3 + (2/3 + 1/6) = 3 + (4+1)/6 = 3 5/6.

Відповідь: 3 5/6.

 

6. Зведіть дроби 2/3m і 5/9 до найменшого спільного знаменника, якщо m - натуральне число.

2/3m = 6/9m; 5/9 = 5m/9m;
6/9m і 5m/9m.

Відповідь: 6/9m; 5m/9m.

 

6*. Розв'яжіть рівняння: 1 7/12 - (44/45 - (х + 5/18)) = 1 13/60.

44/45 - (х + 5/18) = 1 7/12 - 1 13/60
44/15 - (х + 5/18) = (35-13)/60
44/45 - (х + 5/18) = 22/66 = 11/30
х + 5/18 = 44/45 - 11/30
х + 5/18 = (88-33)/90
х + 5/18 = 55/90 = 11/18
х = 11/18 - 5/18 = 6/18 = 1/3.

Відповідь: 1/3.