Математика 6 клас зошит Тарасенкова Богатирьова

Контрольна робота №6

 

1. Число |-5,2| є меншим від числа...
А. |-6,01|.
Б. -|-9|.
В. -1.
Г. 2,9.

Відповідь: А.

 

2. Дано числа: 3; 0,5; -4,5; 0. Яке із цих чисел є цілим, але не є натуральним?
А. 3.
Б. 0,5.
В. -4,5.
г. 0.

Відповідь: Г.

 

3. Дано числа: 2/5; 5/2; -0,4; -5,2. Які з цих чисел є протилежними?
А. 2/5 і -5/2.
Б. -0,4 і 5/2.
В. 2/5 і -0,4.
Г. 2/5 і -5,2.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть відстань між точками А(-3) і В(11).
A. 14.
Б. -14.
B. 8.
Г. 33.

|-3| + |11| = 3 + 11 = 14.

Відповідь: А.

 

5. На координатній прямій позначте точку В, яка лежить на 6 одиниць лівіше від точки А(3),і точку С, яка лежить на 4,2 одиниць правіше від точки В.

6k kr 6v1 5

 

 

 

Відповідь: В(-3); С(1,2).

 

6. Знайдіть корені рівняння:
а) |х| = 8,2; б) |х - 0,8| = 0; в)|х| = -7; г) -х = -|-3|.
Позначте на координатній прямій точки, координатами яких є корені рівнянь.

а) х1 = 3,2, х2 = -3,2, А(3,2) В(-3,2);
б) х - 0,8 = 0, х = 0,8, С(0,8);
в) не має коренів;
г) -х = -3, х = 3, Д(3).

6k kr 6v1 6

 

 

 

 

Відповідь: А(3,2); В(-3,2); С(0,8); Д(3).

 

6*. Позначте на координатній прямій усі цілі значення х, за яких правильною є нерівність
-1,5 < х ≤ |-5|. Знайдіть: а) найменше натуральне число, яке задовольняє дану нерівність;
б) найбільше раціональне число, яке задовольняє дану нерівність. Знайдіть відстань між точками, координати яких дорівнюють найбільшому і найменшому значенню х.

6k kr 6v1 7

 

 

 

 

А(-1); О(0); С(1); В(2); Д(3); Н(4); N(5).

а) 1, |-1| + |5| = 6
б) 5.
Найменше натуральне 1, найдільше раціональне 5. Відстань 6.

Відповідь: а) 1; б) 5; відстань 6.