Математика 6 клас Тарасенкова решебник зошит гдз

Контрольна робота №7

 

1. -13,5 + (-11,5) = ...
A. 2.
Б. -2.
В. -25.
Г. -2,5.

-13,5 + (-11,5) = -13,5 - 11,5 = -25.

Відповідь: В.

 

2. -8 - (-76) = ...
A. 68.
Б. -68.
B. 84.
Г. -84.

-8 - (-76) = -8 + 76 = 68.

Відповідь: А.

 

3. Розв'яжіть рівняння: х + 3 2/3 = 11/5.
А. 2 7/15.
Б. -2 7/15.
В. 4 7/15.
Г. 2 13/15.

х = 1 1/5 - 3 2/3 = 6/5 - 11/3 = (18-55)/15 = -37/15 = -2 7/15.

Відповідь: Б.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х - 7/25 = -0,3.
A. -0,02.
Б. 0,2.
B. -0,58.
Г. 2,5.

х = -0,3 - 7/25 = -3/10 - 7/25 = (-30-28)/100 = -58/100 = -0,58.

Відповідь: В.

 

5. Обчисліть:
а) -3/4 - (-1,4) - 1,5 - (-1/2) + 0,75;
б) 3,75 - (-1/6) - |-1/6| + 0,52.

а) -3/4 + 1,4 - 1,5 + 1/2 + 0,75 = (-3/4 + 1/2) - 0,1 + 75/100 = (-3+2)/4 - 1/10 + 3/4 =
= -1/4 - 1/10 + 3/4 = 2/4 - 1/10 = (10-2)/20 = 18/20 = 9/10 = 0,9;

б) 3,75 + 1/6 - 1/6 + 0,25 = 3,75 + 0,25 = 4.

Відповідь: а) 0,9; б) 4.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення.
а) до суми чисел - 7 3/14 і 2,6 додайте число -2 3/5;
б) від різниці чисел -14,7 і 2,9 відніміть різницю чисел 3,5 і - 1 1/5;
в) від різниці чисел 23 3/4 і 16 7/8 відніміть модуль суми чисел 42 і 21 5/8.

а) (-7 3/14 + 2 6/10) + (-2 3/5) = -7 3/14 + (2 3/5 - 2 3/5) = -7 3/14;
б) (-14,7 - 2,9) - (3,5 - (-1 1/5)) = -17,6 - (3,5 + 1,5) = -17,6 - 4,7 = -22,3;
в) 1) (23 3/4 - 16 7/8) = (23 - 16) • ((6-7)/8) = 7 1/8;
2) (-42 + 21 5/8) = -41 8/8 + 21 5/8 = (-41 + 21)(-8/8 + 5/8) = (-20(-3/8)) = 20 3/8;
3) 7 1/8 - 20 3/8 = (7 - 20)((1-3)/8) = -13 2/8 = -13 1/4.

Відповідь: а) -7 3/14; б) -22,3; в) -13 1/4.

 

6*. Ігор задумав число, яке спочатку змінив на -35, а потім - збільшив на модуль різниці чисел -8 1/25 і 0,96. У результаті отримав число, яке на 14,6 менше від суми цілих чисел, що лежать між числами -6 і 6. Яке число задумав Ігор?

Сума цілих чисел, що лежать між числами -6 і 6 дорівює 0.
Нехай задумане число х
(х - 35) + |-8 1/25 - 0,96| = 0 - 14,6
(х - 35) + |8,04 - 0,96| = -14,6
(х - 35) + 9 = -14,6
х - 35 + 9 = -14,6
х - 26 = -14,6
х = -14,0 + 26
х = 11,4.

Відповідь: 11,4.