Математика 6 клас Тарасенкова решебник зошит гдз

Контрольна робота №7

 

1. -25,8 + (-13,2) = ...
A. -12,6.
Б. -39.
В. 12,6.
Г. -38.

-25,8 + (-13,2) = -25,8 - 13,2 = -39.

Відповідь: Б.

 

2. -0,9 - (-7,1) = ...
А. -8.
Б. 8.
В. 6,2.
Г. -0,8.

-0,9 - (-7,1) = -0,9 + 7,1 = 6,2.

Відповідь: В.

 

3. Розв'яжіть рівняння: х + (-2 1/4) = 2/5.
А. -2 1/20.
Б. -2 13/20.
В. 1 17/20.
Г. 2 3/20.

х = -2/5 - 2 1/4
х = -8/20 - 2 5/20
х = -2 13/20.

Відповідь: Б.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 9/20 - х = -1,06.
A. 0,61.
Б. 5,56.
B. -5,56.
Г. 1,51.

х = 9/20 - (-1 6/100)
х = 9/20 + 1 6/100
х = 1(45+6)/100 = 1 51/100 = 1,51.

Відповідь: Г.

 

5. Обчисліть:
а) -4 3/4 - (-6,9) - 10,3 + (-1/8) + 0,125;
б) 63,02 - |-0,4| - (-1/2) + 0,22.

а) -4,6 + 6,9 - 10,3 - 0,125 + 0,125 = 2,3 - 10,3 = -8;
б) 63,02 - 0,4 + 0,5 + 0,04 = 63,02 - 0,1 + 0,04 = 63,12 + 0,04 = 63,16.

Відповідь: а) -8; б) 63,16.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення:
а) до суми чисел -50 і 3,5 додайте число -7 1/2;
б) від різниці чисел -2,3 і -8,7 відніміть різницю чисел 12,05 і -21 1/100;
в) від різниці чисел 8 1/5 і 15 9/25 відніміть модуль суми чисел 7 і -9 1/4.

а) (-50 + 3,5) + (-7 1/2) = -46,5 - 7,5 = -54;
б) (-2,3 - (-8,7) - 12,05 - (-21,01)) =
(-2,3 + 8,7) - (12,05 + 21,01) = 64 - 33,06 = -26,56;
в) (8 1/5 - 15 9/25) - (7 + (-9 1/4))
1) 8,2 - 15,36 = -7,16;
2) |7 - 9,25| = |-2,25| = 2,25;
3) -7,16 - 2,25 = -9,41.

Відповідь: а) -54; б) -26,56; в) -9,41.

 

6*. Володя задумав число, яке спочатку змінив на -4,5, а потім - збільшив на модуль різниці чисел -5 1/6 і 1,5. У результаті отримав число, яке на 34,5 більше за суму цілих чисел, що лежать між числами -8 і 8. Яке число задумав Володя?
Сума цілих чисел, що лежать між -8 і 8 дорівнює 0.
Нехай Володя задумав число х

(х - 4,5) + |-5 1/6 - 1 5/10| = 0 + 34,5
(х - 4,5) + |-31/6 - 15/10| = 24,5
(х - 4,5) + |(-310-90)/60| = 34,5
х - 4,5 + 6 4/6 = 34,5
х = 34,5 - 6 4/6 + 4,5
х = 39 - 6 2/3
х = 32 1/3.

Відповідь: 32 1/3.