Робочий зошит 6 клас математика

Контрольна робота №8

 

1. -1,2 • (-2/3) = ...
A. 0,8.
Б. 0,04.
B. -0,8.
Г. -0,2.

-12/10 • (-2/3) = (12•2)/(10•3) = 4/5 = 0,8.

Відповідь: А.

 

2. -2,46 : 2 = ...
А. -0,123.
Б. -2,44.
В. -1,23.
Г. -2,48.

-2,46 : 2 = -1,23.

Відповідь: В.

 

3. -12,4 : (-12 2/5) = ...
А. 1.
Б. -1,2.
В. -1.
Г. -12,4.

-124/10 : (-12 2/5) = (124•5)/(10•62) = 2/2 = 1.

Відповідь: А.

 

4. Порівняйте: 12 : (-1/2) і 0,5 : (-5). Який знак треба вставити?
A. <.
Б. =.
B. >.
Г. Не можна порівняти.

12 : (-1/2) = 12 • (-2) = -24
0,5 : (-5) = -0,1
-24 < -0,1.

Відповідь: А.

 

5. Розв'яжіть рівняння:
а) -12 : 5х = - 6; б) -1 2/3х = 1 4/5; в) 6х : (-24) = 0; г) 2/7х = -1.

а) 5х = -12 : (-6)
5х = 2
х = 2 : 5
х = 0,4;
б) х = 1 4/5 : (-1 2/3)
х = 9/5 • (-3/5)
х = -(9•5)/(5•3)
х = -3;
в) 6х = 0
х = 0;
г) 2/7х = -1
х = -1 : 2/7
х = -1 • 7/2 = -3 1/2.

Відповідь: а) 0,4; б) -3; в) -3 1/2.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення.
а) до частки чисел 60136 і -2 додайте добуток чисел -4 і -0,25;
б) частку чисел 7,5 і -2 3/7 поділіть на -7 1/2;
в) добуток усіх цілих чисел від -5 до 3 поділіть на добуток усіх натуральних чисел від 2 до 9;
г) добуток чисел -1 1/2 і 0,23 помножте на частку чисел 1 і -3 5/6.

а) (60136 : (-2)) + (-4 •(-0,25)) = -30068 + 1 = -30067;
б) (7,5 : (-2 3/7)) : (-7 1/2) = (75/100 : (-17/7)) : (-15/2) =
= (75•7•2)/(100•17•15) = 7/34;
в) ((-5) • (-4) • (-3) • (-2) • (-1) • (0) • (1) • (2) • (3)) : (2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9) = 0;
г) (-1 1/2 • 0,23) • (1 : (-3 5/6)) = (-3/2 • 23/100) • (1 : (-23/6)) =
= (-3/2 • 23/100) • (1 • (-6/23)) = (3•23•6)/(2•100•23) = 9/100 = 0,09.

Відповідь: а) -30067; б) 7/34; в) 0; г) 0,09.

 

6*. Обчисліть:

6k kr 8v1 7

 

 

 

 

 

1) 11/(-9+7) = 11/((-27+7)/3) = -33/20;
2) -1/6 • 125/10 = -125/60;
3) -33/20 + 125/60 = (-99+125)/60 = 26/60 = 13/30;
4) 13/30 + 1 13/30 = 13/30 + 43/30 = 56/30 = 28/15;
5) 28/15 : 16/1000 = 28/15 • 1000/16 = (7•1000)/(15•4) =
= (7•200)/(3•4) = (7•50)/3 = 350/3;

6) 350/3 • 27/10 = (35•9)/1 = 315;
7) -80 • (-25) = 2000;
8) 0,013 • 2000 = 26;
9) 315 - 26 = 289.

Відповідь: 289.

Загрузка...


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019