Робочий зошит 6 клас математика

Контрольна робота №8

 

1. -1,2 • (-2/3) = ...
A. 0,8.
Б. 0,04.
B. -0,8.
Г. -0,2.

-12/10 • (-2/3) = (12•2)/(10•3) = 4/5 = 0,8.

Відповідь: А.

 

2. -2,46 : 2 = ...
А. -0,123.
Б. -2,44.
В. -1,23.
Г. -2,48.

-2,46 : 2 = -1,23.

Відповідь: В.

 

3. -12,4 : (-12 2/5) = ...
А. 1.
Б. -1,2.
В. -1.
Г. -12,4.

-124/10 : (-12 2/5) = (124•5)/(10•62) = 2/2 = 1.

Відповідь: А.

 

4. Порівняйте: 12 : (-1/2) і 0,5 : (-5). Який знак треба вставити?
A. <.
Б. =.
B. >.
Г. Не можна порівняти.

12 : (-1/2) = 12 • (-2) = -24
0,5 : (-5) = -0,1
-24 < -0,1.

Відповідь: А.

 

5. Розв'яжіть рівняння:
а) -12 : 5х = - 6; б) -1 2/3х = 1 4/5; в) 6х : (-24) = 0; г) 2/7х = -1.

а) 5х = -12 : (-6)
5х = 2
х = 2 : 5
х = 0,4;
б) х = 1 4/5 : (-1 2/3)
х = 9/5 • (-3/5)
х = -(9•5)/(5•3)
х = -3;
в) 6х = 0
х = 0;
г) 2/7х = -1
х = -1 : 2/7
х = -1 • 7/2 = -3 1/2.

Відповідь: а) 0,4; б) -3; в) -3 1/2.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення.
а) до частки чисел 60136 і -2 додайте добуток чисел -4 і -0,25;
б) частку чисел 7,5 і -2 3/7 поділіть на -7 1/2;
в) добуток усіх цілих чисел від -5 до 3 поділіть на добуток усіх натуральних чисел від 2 до 9;
г) добуток чисел -1 1/2 і 0,23 помножте на частку чисел 1 і -3 5/6.

а) (60136 : (-2)) + (-4 •(-0,25)) = -30068 + 1 = -30067;
б) (7,5 : (-2 3/7)) : (-7 1/2) = (75/100 : (-17/7)) : (-15/2) =
= (75•7•2)/(100•17•15) = 7/34;
в) ((-5) • (-4) • (-3) • (-2) • (-1) • (0) • (1) • (2) • (3)) : (2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9) = 0;
г) (-1 1/2 • 0,23) • (1 : (-3 5/6)) = (-3/2 • 23/100) • (1 : (-23/6)) =
= (-3/2 • 23/100) • (1 • (-6/23)) = (3•23•6)/(2•100•23) = 9/100 = 0,09.

Відповідь: а) -30067; б) 7/34; в) 0; г) 0,09.

 

6*. Обчисліть:

6k kr 8v1 7

 

 

 

 

 

1) 11/(-9+7) = 11/((-27+7)/3) = -33/20;
2) -1/6 • 125/10 = -125/60;
3) -33/20 + 125/60 = (-99+125)/60 = 26/60 = 13/30;
4) 13/30 + 1 13/30 = 13/30 + 43/30 = 56/30 = 28/15;
5) 28/15 : 16/1000 = 28/15 • 1000/16 = (7•1000)/(15•4) =
= (7•200)/(3•4) = (7•50)/3 = 350/3;

6) 350/3 • 27/10 = (35•9)/1 = 315;
7) -80 • (-25) = 2000;
8) 0,013 • 2000 = 26;
9) 315 - 26 = 289.

Відповідь: 289.