Робочий зошит 6 клас математика

Контрольна робота №8

 

1. -3/8 • 0,16 = ...
A. -0,06.
Б. 0,6.
B. -0,4.
Г. -0,6.

-3/8 • 16/100 = -6/100 = -0,06.

Відповідь: А.

 

2. 18,6 : (-3) = ...
А. -6,2.
Б. -6,1.
В. 6,2.
Г. 3,3.

18,6 : (-3) = -6,2.

Відповідь: А.

 

3. -3/5 : 0,6 = ...
А. 1.
Б. -9/25.
В. -18/5.
Г. -1.

-3/5 : 6/10 = -(3•10)/(5•6) = -2/2 = -1.

Відповідь: Г.

 

4. Порівняйте: -24 : (-1/6) і - 0,18 : (-3). Який знак треба вставити?
A. <.
Б. =.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

-24 • (-6/1) = 144
-0,18 : (-3) = -0,06
144 > 0,06.

Відповідь: В.

 

5. Розв'яжіть рівняння:
а) -46 : 5х = 23;
б) -1 2/7 х = 5/9;
в) -234х : 66 = 0;
г) -3/8х = -2.

а) 5х = -46/23
5х = -2
х = -2 : 5
х = -0,4;
б) -9/7х = 5/9
х = 5/9 : (-9/7)
х = -(5•7)/(9•9)
х = -35/81;
в) х = 0;
г) х = -2 : (-3/8)
х = -2 • (-8/3)
х = 16/3
х = 5 1/3.

Відповідь: а) -0,4; б) -35/81; в) 0; г) 5 1/3.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення:
а) до частки чисел -47520 і -5 додайте добуток чисел -0,02 і -25;
б) частку чисел 2 2/3 і -5 1/9 поділіть на -8/3;
в) добуток усіх цілих чисел від -8 до 2 поділіть на добуток усіх цілих чисел від 4 до 8;
г) добуток чисел -3 3/4 і 2/39 поділіть на частку чисел -1 і 5,2.

а) (-47520 : (-5)) + (0,02 • (-25)) = 9504 + 0,5 = 9504,5;
б) (2 2/3 : (-5 1/9)) : (-8/3) = 8/3 • (-9/46) • (-3/8) = (8•9•3)/(3•46•8) = 9/46;
в) ((-8) • (-7) • (-6) • (-5) • (-4) • (-3) • (-2) • (-1) • 0 • 1 • 2) : (4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9) = 0;
г) (-3 3/4 • 2/39) : (-1 : 5,2) = (-15,4 • 2/39) : (-1 • 10/52) = (15•2•52)/(4•39•10) = 1.

Відповідь: а) 9504,5; б) 9/46; в) 0; г) 1.

 

6*. Обчисліть:

6k kr 8v2 7

 

 

 

 

1) 41/((-18-(-4 1/3)) = 41/(18+(13/3) = 41/((-54+13)/3) = 41/(-41/3) = (41•3)/-41 = -3;
2) 1/12 • 25 = 25/12 = 2 1/12;
3) -3 - 2 1/12 = -36/12 - 25/12 = -61/12 = -5 1/12;
4) -5 1/12 + 2 13/30 = (-305+60•26)/60 = (-305+1560)/60 = 1255/60 = 251/12;
5) 251/12 : 106/1000 = (251•1000)/(12•106) = (251•125)/(3•53) = (251•125)/159;
6) -21 : 0,001 = -21000;
7) 0,01 • (-21000) = -210;
8) (251•125)/159 = 210.

Відповідь: 210.