Математика робочий зошит 6 клас

Самостійна робота №10

 

1. Порівняйте значення числових виразів 21 • (-17) і 17 • 21. Який знак між ними треба поставити?
A. >.
Б. <.
B. =.
Г. Не можна порівняти.

21 • (-17) < 0
17 • 21 > 0
21 • (-17) < 17 • 21.

Відповідь: Б.

 

2. -3,7 • (-1) + 111 • (-2,2) • 0 • (-4) = ...
A. 3,7.
Б. -8,88.
В. -4,7.
Г. 114,9.

-3,7 • (-1) + 111 • (-2,2) • 0 • (-4) = 3,7.

Відповідь: А.

 

3. (-3/8 - 0,28 + 3/4) • 40 = ...
A. 362.
в. -16,4.
B. 3,8.
Г. -16,4.

1) (-0,375 - 0,28 + 0,75) = (-0,655 + 0,75) = 0,095
2) 0,095 • 40 = 3,8.

Відповідь: В.

 

4. Обчисліть: 3 1/4 • (-32) • 1 2/13 • (-2) + 8 • (-30).

1) 13/4 • (-3,2) • 15/13 • (-2) = (13•32•15•2)/(4•13) = 240
2) 8 • (-30) = -240
3) 240 + (-240) = 0.

Відповідь: 0.