6 клас зошит з математики

Самостійна робота №11

 

1. Знайдіть корінь рівняння: 13х - 5 = 3х + 15.
А. 1.
Б. 2.
В. -2.
Г. -4.

13х - 3х = 15 + 5
10х = 20
х = 20:10
х = 2.

Відповідь: Б.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 5y - 12 - (2y + 4) = 5.
A. 3.
Б. 5.
В. 7.
Г. 10.

5у - 12 - 2у - 4 = 5
3у = 5 + 16
3у = 21
у = 21 :3
у = 7.

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть корінь рівняння: х/2 + 27 = 2х/5.
А. 30.
Б. 3.
В. -3.
г. -30.

х/2 + 27 = -2х/5
х/2 + 2х/5 = -27
(5х+4х)/10 = -27;
9х = -270
х = -270 : 9
х = -30.

Відповідь: Г.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 6х - 2(х + 0,б) = -3 1/5.

6х - 2х - 1,2 = -3,2
4х = -3,2 + 1,2
4х = -2
х = -2 : 4
х = -0,5.

Відповідь: -0,5.