6 клас зошит з математики

Самостійна робота №11

 

1. Знайдіть корінь рівняння: 8х + 7 = 27 - 12х.
A. 2.
Б. -2.
B. 1.
Г. -4.

8х + 12х = 27 - 7
20х = 20
х = 20 : 20
х = 1.

Відповідь: В.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 25 + 8у - (6у - 4) = 11.
A. 2.
Б. 4.
B. 9.
Г. -9.

25 + 8у - 6у + 4 = 11
2у = 11 - 4 - 25
2у = -18
у = -18 : 2
У = -9.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть корінь рівняння: 2 - 3х/7 = -х/3.
A. 21.
Б. -21.
B. 12.
Г. -12.

х/3 - 3х/7 = -2
х = -42 : (-2)
х = 21
(-9х+7х)/21 = -2
-2х = -42.

Відповідь: А.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 12х - 3(0, 5- х) = 13 1/2.

12х - 1,5 + 3х = 13,5
1,5х = 13,5 + 1,5
15х = 15
х = 15 : 15
х = 1.

Відповідь: 1.