Математика 6 клас зошит

Самостійна робота №12

 

Перше число у 6 разів більше за друге. Різниця першого числа і числа 80 дорівнює другому числу. Розв'яжіть задачі 1-3.


1. Нехай х - друге число. Складіть рівняння до задачі.
A. (х + 6) - 80 = x.
Б. 6х + 80 = х.
B. (x + 6) = x - 80.
Г. 6х - 80 = х.

6х - перше число
6х - 80 = х.

Відповідь: Г.

 

2. Знайдіть менше число.
A. 6.
Б. 16.
B. 86.
Г. 96.

6х - х = 80
5х = 80
х = 80 : 5
х = 16.

Відповідь: Б.

 

3. Знайдіть більше число.
A. 6.
Б. 16.
B. 86.
Г. 96.

16 • 6 = 96 - перше число
16 < 96.

Відповідь: Г.

 

4. Різниця двох чисел дорівнює 2,5. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 54,5.

Нехай х - менше число, тоді друге число х + 2,5;
За умовою задачі х + (х + 2,5) = 54,5
2х + 2,5 = 54,5
2х = 54,5 - 2,5
2х = 54
х = 26
26 + 2,5 = 28,5.

Відповідь: 26; 28,5.