Математика 6 клас зошит

Самостійна робота №12

 

Перше число у 5 разів більше за друге. Сума другого числа і числа 40 дорівнює першому числу Розв'яжіть задачі 1-3.

1. Нехай х - друге число. Складіть рівняння до задачі.
A. (х + 5) - 40 = x.
Б. 5х + 40 = х.
В. х + 40 = х + 5.
Г. х + 40 = 5х.

5х - перше число
х + 40 = 5х.

Відповідь: Г.

 

2. Знайдіть менше число.
A. 8.
Б. 10.
B. 40.
Г. 50.

х - 5х = -40
-4х = -40
х = -40 : (-4)
х = 10.

Відповідь: Б.

 

3. Знайдіть більше число.
A. 8.
Б. 10.
B. 40.
Г. 50.

10 • 5 = 50
5 < 50.

Відповідь: Г.

 

4. Різниця двох чисел дорівнює 4,5. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 60,5.

Нехай менше число х, тоді більше число х + 4,5.
За умовою задачі:
х + (х + 4,5) = 60,5
2х + 4,5 = 60,5
2х = 60,5 - 4,5
2х = 56
х = 56 : 2
1) х = 28
2) 28 + 4,5 = 32,5.

Відповідь: 28 і 32,5.