гдз 6 клас зошит математика

Самостійна робота №13

 

1. Яка з точок на малюнку 3 має абсцису 4 й ординату -3?
А. Р.
Б. М.
В. Н.
Г. N.

6k sr 13v1 1

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: А.

 

2. Які координати має точка, що лежить на осі ординат і віддалена від початку координат на 3 одиниці?
А. (1;3).
Б. (0;-3).
В. (3;3).
Г. (3; 0).

Відповідь: Б.

 

3. Дано точку В(4; -2). Знайдіть координати точки С, якщо її абсциса на 4 більша за ордина ту точки В, а ордината - удвічі менша від абсциси точки В.
A. (2; 2).
Б. (8;-1).
B. (-8; 2).
Г. (8; -2).

х = -2 + 4 = 2
у = 4 : 2 = 2.

Відповідь: А.

 

4. У прямокутній системі координат (мал. 4) побудуйте точки N(-2; -1,5), М(-2; 4), С(4; 1) i D(4; 3 1/2). У яких координатних чвертях лежать дані точки?

6k sr 13v1 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: С - І, D - І, M - ІІ, N - ІІІ.