гдз 6 клас зошит математика

Самостійна робота №13

 

1. Яка з точок на малюнку 5 має абсцису -4 й ординату 1?
A. А.
Б. Р.
B. В.
Г. С.

6k sr 13v2 1

 

 

 

 

 

 

Відповідь: В.

 

2. Які координати має точка, що лежить на осі абсцис і віддалена від початку відліку на 4 одиниці?
A. (0; 4).
Б. (0;-4).
B. (-2;-2).
Г. (4;0).

Відповідь: Г.

 

3. Дано точку А(-4; 6). Знайдіть координати точки В, якщо її ордината на 2 більша за абсцису точки А, а абсциса - удвічі менша від ординати точки А.
A. (12;-6).
B. (3; -6).
В. (-2; 8).
Г. (3;-2).

у = -4 + 2 = -2
х = 6 : 2 = 3.

Відповідь: Г.

 

4. У прямокутній системі координат (мал. 6) побудуйте точки N(-2;-1), М(-2;1), с(2/3;1) і D(-2;2 1/3). У яких координатних чвертях лежать дані точки?

6k sr 13v2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: С - І, D - ІІ, М - ІІ, N - ІІІ.