Математика 6 клас зошит

Самостійна робота №2

 

Дано дроби: 7/8 і 5/9. Розв'яжіть задачі 1-2.

1. Найменшим спільним знаменником даних дробів є число...
A. 144.
Б. 18.
B. 48.
Г. 72.

Відповідь: Г.

 

2. Якщо звести дані дроби до найменшого спільного знаменника, то отримаємо:
А. 126/144 і 80/144.
Б. 56/72 і 45/72.
В. 112/144 і 90/144.
Г. 63/72 і 70/72.

7/8; 5/9; НДС - 72
9/    8/
7/8; 5/6 => 63/72 і 40/72.

Відповідь: Г.

 

3. Зведіть дроби 5/12 і 5/16 до найменшого спільного знаменника.
А. 10/48 і 15/48.
Б. 15/72 і 1072.
В. 20/48 і 15/48.
Г. 30/48 і 45/72.

На 12 і 16 одночасто ділиться 48, отже НДС = 48
4/      3/
5/12 і 5/16 => 20/48 і 15/48.

Відповідь: В.

 

4. Зведіть дріб 3/8 до знаменника, який на 15 більший за потроєну суму чисельника і знаменника даного дробу.

Потроєна сума: (3 + 8) • 3 = 11 • 3 = 33,
тоді знаменик: 33 + 15 = 48
48 : 8 = 6, (3•6)/(8•6) = 18/48.

Відповідь: 18/48.