зошит Тарасенкова математика 6 клас

Самостійна робота №4

 

1. Знайдіть частку чисел 7/13 і 14/36.
А. 2/3.
Б. 1 1/2.
В. 98/507.
Г. 7/13.

7/13 : 14/39 = 7/13 • 39/14 = (7•39)/(13•14) = 3/2 = 1 1/2.

Відповідь: Б.

 

2. 6/11 довжини відрізка дорівнюють 54 см. Знайдіть довжину всього відрізка.
А. 9/11 см.
Б. 30 см.
В. 99 см.
Г. 1/99 см.

54 : 6/11 = 54 • 11/6 = (54•11)/6 = 99.

Відповідь: В.

 

3. Обчисліть: 2 3/4 : 55/56.
А. 5/14.
Б. 2 4/5.
В. 5/8.
Г. 1 2/5.

2 3/4 : 55/56 = 11/4 • 56/55 = (11•56)/(4•55) = 14/5 = 2 4/5.

Відповідь: Б.

 

4. Розвяжіть рівняння: х • 11/19 = 1 23/76.

х = 1 23/76 : 11/19;
х = 99/76 • 19/11;
х = (99•19)/(76•11); х = 9/4; х = 2 1/4.

Відповідь: 2 1/4.