Тарасенкова відповіді на зошит математика

Самостійна робота №5

 

1. Яка пропорція є взаємно оберненою з пропорцією 1/4 = 4/16?
А. 1/4 = 2/8.
Б. 4 : 1 = 12:3.
В. 4/1 = 16/4.
Г. 4 : 1 = 20 : 5.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть невідомий член пропорції 3,2 : х = 64 : 8.
A. 64.
Б. 16.
B. 4.
Г. 0,4.

64 • х = 3,2 • 8
х = (3,2•8)/64
х = 3,2/8
х = 0,4.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть невідомий член пропорції у/8 = 1,5/0,4.
A. 12.
Б. 15.
B. 30.
Г. 3.

у = (1,5•8)/0,4
у = 3/0,1 = 30.

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 5,25 : 4,2у = 3 1/5 : 7 1/2.

5,25/4,2у = 25/8 : 15/2
5,25/4,2у = (25•2)/(8•18)
5,25/4,2у = 5/12
у = (12•5,25)/(5•4,2) = (2•1,05)/0,7 = 3.

Відповідь: 3.