Математика 6 клас Тарасенкова решебник зошит гдз

Самостійна робота №7

 

1. Число 50 збільшили на 20%. Яке число отримали?
A. 60.
Б. 80.
B. 90.
Г. 100.

1) 50 • 0,2 = 10; 20% = 0,2
2) 50 + 10 = 60

Відповідь: А.

 

2. Знайдіть число, після зменшення якого на 30% було отримано число 140.
А. 160.
Б. 180.
В. 200.
Г. 220.

1) 100% - 30% = 70% - число 140
2) 140 : 70 = 2 - 1% від числа х
3) 2 • 100 = 200 - неведоме число.

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть відсоткове відношення чисел 60 і 240.
A. 20%.
Б. 25%.
B. 45%.
Г. 50%.

60/240 • 100% = 25%.

Відповідь: Б.

 

4. Число зменшилось на 50%, а потім збільшили на 50%. Як змінилося число?

Нехай дане число х
50% = 0,5
1) х • 0,5 = 0,5х - після зменшення на 50%
2) 0,5х : 100 = 0,005х - 1% одержаного числа
3) 0,005х • 50 = 0,25х - 50% з одержаного числа
4) 0,5х + 0,25х = 0,75х - кінцеве число
0,75 = 75%.

Відповідь: змінене число становить 75% початкого.