Робочий зошит 6 клас математика

Самостійна робота №8

 

1. Знайдіть корені рівняння: |х| = 3,4.
A. 3,4.
Б. -3,4.
В. 3,4 і -3,4.
Г. Рівняння корепів не має.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть відстань між точками А(7) і В(-7).
A. 14 од.
Б. 7 од.
B. 0 од.
Г. 49 од.

|7| = 7
|-7| = 7
|7| + |-7| = 14 од.

Відповідь: А.

 

3. Знайдіть відстань між точками А(5) і В(14).
A. 19 од.
Б. 9 од.
B. 18 од.
Г. -9 од.

|5| = 5
|14| = 14
|14| - |5| = 9 од.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть 20% числа, що дорівнює значенню виразу
|-0,25| + |12| -|-1/4| + 8.

|0,25| + |12| - |-1/4| + 8 = 0,25 + 12 - 0,25 + 8 = 20
20% = 0,2
20 • 0,2 = 4.

Відповідь: 4.