Робочий зошит математика

Самостійна робота №9

 

1. 4 1/5 + (-1 4/5) = ...
A. 2,4.
B. 1,9.
В. -4.
Г. 5.

4 1/5 + (-1 4/5) = 4,2 + (-1,8) = 2,4.

Відповідь: А.

 

2. Знайдіть значення виразу: 4/5 + (-6) + 1,6 + (-2,4) + 7,5.
A. 14,2.
Б. 1,5.
В. -7,5.
Г. 6,9.

4/5 + (-6) + 1,6 + (-2,4) + 7,5 = 0,8 + (-6) + 1,6 + (-2,4) + 7,5 = -5,2 + (-0,8) + 7,5 = 1,5.

Відповідь: Б.

 

3. До суми чисел -7,75 і 8 додайте число -6 1/4.
A. 5,35.
B. -15,5.
В. -б.
Г. -7.

1) -7,75 + 8 = 0,25
2) 0,25 + (-6,25) = -6.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть суму всіх цілих чисел, які менші від 11, але більші за -14.

Число від -10 до 0 і від 0 до 10 - взаємно протилежні.
Тоді їх сума дорівнює 0.
Отже шукана сума: (-13) + (-12) + (-11) = -36.

Відповідь: -36.