Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 1215

Сторона одного квадрата дорівнює 8 см і становить 12,5 % сторони іншого квадрата. Знайдіть периметр більшого квадрата.

Умова:


Відповідь:

1. 12,5 % - це 8 см, довжина сторони меншого квадрата,
100 % - х см, довжина сторони більшого квадрата,
тоді х = 8 : 12,5 % • 100 % = 64 (см).
2. Sкв. = а2, де а = 64 см, довжина сторони більшого квадрата.
Sкв. = 64 • 64 = 4096 (см2).
Відповідь: 4096 см2.


Правила до параграфу "Задачі на відсотки"


(стара версія 2013)


Вправа 1215

Умова:

Скільки можна скласти десяткових дробів, ціла частина яких дорівнює 5, а дробова є трицифровою, записаною цифрами 6 і 7? Запишіть ці дроби в порядку їх спадання.


Відповідь:

Шість дробів: 5,776; 5,767; 5,766: 5,677; 5,676; 5,667.