ГДЗ 10 клас українська мова Авраменко 2018

Список параграфів та вправ:

10 класукраїнська мова


§ 1 «Лексикографія»

параграф 1 вправа 2    параграф 1 вправа 3    параграф 1 вправа 5    параграф 1 вправа 6    параграф 1 вправа 7А    параграф 1 вправа 7Б

§ 2 «Типи словників»

параграф 2 вправа 2    параграф 2 вправа 3    параграф 2 вправа 5    параграф 2 вправа 6    параграф 2 вправа 7

§ 3 «Мовна норма»

параграф 3 вправа 4    параграф 3 вправа 5    параграф 3 вправа 7

§ 4 «Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст»

параграф 4 вправа 3    параграф 4 вправа 4    параграф 4 вправа 5    параграф 4 вправа 6    параграф 4 вправа 7

§ 5 «Слова власне українські й запозичені»

параграф 5 вправа 2    параграф 5 вправа 3    параграф 5 вправа 5    параграф 5 вправа 6    параграф 5 вправа 7

§ 6 «Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови»

параграф 6 вправа 3    параграф 6 вправа 5    параграф 6 вправа 6    параграф 6 вправа 7А    параграф 6 вправа 7Б

§ 7 «Пароніми»

параграф 7 вправа 2    параграф 7 вправа 3    параграф 7 вправа 4    параграф 7 вправа 5    параграф 7 вправа 6    параграф 7 вправа 7А

§ 8 «Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні»

параграф 8 вправа 2    параграф 8 вправа 3    параграф 8 вправа 4    параграф 8вправа 5    параграф 8 вправа 6    параграф 8 вправа 7

§ 9 «Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів»

параграф 9-10 вправа 3    параграф 9-10 вправа 4    параграф 9-10 вправа 5

§ 28 «Орфографія. Ненаголошені голосні е, и»

параграф 28 вправа 2    параграф 28 вправа 3    параграф 28 вправа 4    параграф 28 вправа 5    параграф 28 вправа 6    параграф 28 вправа 7

§ 29 «Апостроф»

параграф 29 вправа 2    параграф 29 вправа 3    параграф 29 вправа 4    параграф 29 вправа 5    параграф 29 вправа 6    параграф 29 вправа 7

§ 30 «М'який знак (знак м'якшення)»

параграф 30 вправа 2    параграф 30 вправа 3    параграф 30 вправа 4    параграф 30 вправа 5    параграф 30 вправа 6    параграф 30 вправа 7

§ 31 «Чергування звуків. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-»

параграф 31 вправа 2    параграф 31 вправа 3    параграф 31 вправа 4    параграф 31 вправа 5    параграф 31 вправа 6    параграф 31 вправа 7

§ 32 «Спрощення приголосних»

параграф 32 вправа 2    параграф 32 вправа 3    параграф 32 вправа 4    параграф 32 вправа 5    параграф 32 вправа 6    параграф 32 вправа 7

§ 33-34 «Подвоєні літери»

параграф 33-34 вправа 2    параграф 33-34 вправа 3    параграф 33-34 вправа 4    параграф 33-34 вправа 5    параграф 33-34 вправа 6    параграф 33-34 вправа 7-1    параграф 33-34 вправа 7-2

§ 35-36 «Правопис префіксів і суфіксів»

параграф 35-36 вправа 2    параграф 35-36 вправа 3    параграф 35-36 вправа 4    параграф 35-36 вправа 5    параграф 35-36 вправа 6    параграф 35-36 вправа 7-1    параграф 35-36 вправа 7-2

§ 37-38 «Уживання великої літери»

параграф 37-38 вправа 2    параграф 37-38 вправа 3    параграф 37-38 вправа 4    параграф 37-38 вправа 5    параграф 37-38 вправа 6    параграф 37-38 вправа 7-1    параграф 37-38 вправа 7-2

§ 39-40 «Правила перенесення слів. Графічні скорочення»

параграф 39-40 вправа 2    параграф 39-40 вправа 3    параграф 39-40 вправа 5    параграф 39-40 вправа 6    параграф 39-40 вправа 7-1    параграф 39-40 вправа 7-2

§ 41 «Написання складних слів»

параграф 41 вправа 2    параграф 41 вправа 3    параграф 41 вправа 4    параграф 41 вправа 5    параграф 41 вправа 6    параграф 41 вправа 7

§ 42 «Написання слів іншомовного походження»

параграф 42 вправа 2    параграф 42 вправа 3    параграф 42 вправа 4    параграф 42 вправа 5    параграф 42 вправа 6    параграф 42 вправа 7

§ 43 «Складні випадки написання прізвищ»

параграф 43 вправа 2    параграф 43 вправа 3    параграф 43 вправа 4    параграф 43 вправа 5    параграф 43 вправа 6    параграф 43 вправа 7

§ 44-45 «Складні випадки написання географічних назв»

параграф 44-45 вправа 2    параграф 44-45 вправа 3    параграф 44-45 вправа 4    параграф 44-45 вправа 5    параграф 44-45 вправа 6    параграф 44-45 вправа 7    параграф 44-45 вправа 7-2

§ 46 «Розрізнення прислівників і співзвучних сполук»

параграф 46 вправа 2    параграф 46 вправа 3    параграф 46 вправа 4    параграф 46 вправа 5    параграф 46 вправа 6    параграф 46 вправа 7

§ 47 «Написання не, ні з різними частинами мови»

параграф 47 вправа 2    параграф 47 вправа 3    параграф 47 вправа 4    параграф 47 вправа 5    параграф 47 вправа 7

§ 48 «Морфологічна норма»

параграф 48 вправа 3    параграф 48 вправа 4    параграф 48 вправа 5    параграф 48 вправа 7

§ 49 «Рід іменника»

параграф 49 вправа 2    параграф 49 вправа 3    параграф 49 вправа 4    параграф 49 вправа 5    параграф 49 вправа 7

§ 50-51 «Число іменника»

параграф 50-51 вправа 2    параграф 50-51 вправа 3    параграф 50-51 вправа 4    параграф 50-51 вправа 5    параграф 50-51 вправа 6    параграф 50-51 вправа 7-1    параграф 50-51 вправа 7-2

§ 52-53 «Складні випадки відмінювання іменника»

параграф 52-53 вправа 2    параграф 52-53 вправа 3    параграф 52-53 вправа 4    параграф 52-53 вправа 5    параграф 52-53 вправа 6    параграф 52-53 вправа 7

§ 54 «Закінчення -а (-я), -у (-ю) в іменниках чоловічого роду родового відмінка однини»

параграф 54 вправа 2 параграф 54 вправа 3 параграф 54 вправа 4 параграф 54 вправа 5 параграф 54 вправа 6 параграф 54 вправа 7

§ 55-56 «Особливості кличного відмінка»

параграф 55-56 вправа 2 параграф 55-56 вправа 3 параграф 55-56 вправа 4 параграф 55-56 вправа 5 параграф 55-56 вправа 6 параграф 55-56 вправа 7-1 параграф 55-56 вправа 7-2

§ 57-58 «Творення й відмінювання імен по батькові»

параграф 57-58 вправа 3 параграф 57-58 вправа 4 параграф 57-58 вправа 5 параграф 57-58 вправа 6 параграф 57-58 вправа 7-1 параграф 57-58 вправа 7-2

§ 59-60 «Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки»

параграф 59-60 вправа 7-2

§ 61-62 «Теза й аргументи»

параграф 61-62 вправа 5    параграф 61-62 вправа 6    параграф 61-62 вправа 7-1    параграф 61-62 вправа 7-2

§ 63-64 «Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання»

параграф 63-64 вправа 7

Перед учнями десятих класів загальнооствітніх навчальних закладів розташувалися посилання на гдз 10 клас українська мова Авраменко 2018 за підручником з нової програми. Завдяки цим розв'язанням кожен школяр зможе не тільки перевірити свій рівень знань на потрібному моменті навчання, але й без труднощів підготуватися до самостійної або контрольної робіт. В свою чергу вся наша команда бажає учням отримувати тільки гарні оцінки в цьому навчальному році, тому що не за горами випускні іспити.